Hyödyllisiä linkkejä

Motiva Oy on valtakunnallinen asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä. Motivan www-sivuilta löytyy erittäin paljon tietoa ja vinkkejä mm. asumisen, rakentamisen ja liikkumisen energiankäytön tehostamiseksi.

CO2-raportti on vuonna 2008 perustettu verkossa ilmestyvä sitoutumaton uutislehti, joka kertoo lukijoilleen ajankohtaisimmat uutiset ilmastonmuutoksesta ja energiasta. CO2-raportti tuotetaan yhteistyössä Suomen Tietotoimiston (STT), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Benviroc Oy:n ja GWP Oy:n kanssa. Päästöjen seurantamenetelmän kehitykseen on saatu rahoitusta Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta (Tekes).

Pääkaupunkiseudun ilmastoinfon www-sivut ohjaavat alueen asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastomyönteisiä päätöksiä. Hanke jakaa tietoa, järjestää tapahtumia ja tuo ilmastomyönteiset välineet lähelle kulutajaa.

Energianeuvoja.fi on Helsingin energian ylläpitämä www-sivusto, joka neuvoo järkevään energiankäyttöön. Sivuilta löytyy mm. kätevä kodin energiankulutuksen laskuri, jonka avulla on helppo arvioida kodin energiankulutusta ja kulutuksen vähentämisestä saatavia hyötyjä. Motiva Oy ja WWF ovat olleet mukana kehittämässä sivuja.

Teeparannus viestintäohjelma kannustaa parannuksiin rakennetussa ympäristössä. Tekes, ympäristöministeriö ja Sitra toteuttavat kiinteistö- ja rakennusalan kanssa viestintäohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä, suunnitelmallista ja kustannus- sekä energiatehokasta korjausrakentamista.  

Varsinais-Suomen alueella toimivan kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonian Pieniä tekoja-hanke tarjoaa konkreettisia mittareita energiansäästöön. Verkkopohjainen laskuri kertoo heti, kuinka paljon jokin energiateko säästää sähköä, hiilidioksidia, vettä tai rahaa.

Hiilineutraalit kunnat-hanke tavoittelee energiansäästöä, energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäystä viidessä suomalaisessa kunnassa. Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa on kunnissa tehty kahdessa vuodessa yli 70 energiatehokkuuteen, energian säästämiseen, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä ympäristömyötäisiin investointeihin liittyvää toimenpidettä. Yli 60 toimenpidettä on suunnitteilla.

Ympäristöministeriön työstämään Korjaustieto.fi -palveluun on koottu tietoa kiinteistön ylläpidosta ja korjaamisesta niin taloyhtiöille kuin pientaloille.

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari tehostaa sähkölämmitteisten pienkiinteistöjen lämmönkulutusta.

Elvari selvitti ilmalämpöpumppujen tuomia lämmityskustannusten säästöjä pientaloissa eri puolella Suomea.

Ympäristöministeriön sivuilta löytyy tietoa mm. uudistamassa olevien rakentamismääräysten energiamääräyksistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussivuilta löytyy tietoa mm. valtion energiatehokkuustoimenpiteistä ja energiatehokkuussopimuksista.


Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan ja vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

Rakentajan ekolaskuri-sivustot auttavat rakentajaa arvioimaan, kuinka kestäviä rakennushankkeet ovat ekologisesti tarkasteltuna.

Lampputieto.fi antaa ohjeita hehkulamppujen korvaamiseksi energiaa säästävämmillä vaihtoehdoilla. Sivut on tehty yhteistyössä usean valaistusvalmistajan ja mm. Motivan ja Suomen valoteknillisen seuran kanssa.

TopTen-Suomi on kuluttajille suunnattu nettipohjainen hakutyökalu, joka listaa energiatehokkaat markkinoilla olevat laitteet ja tuotteet.

ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 toteuttaa Tampereen kaupungin ilmasto- ja energiatavoitteita. Ohjelmassa tuetaan hankkeita, jotka edistävät vähähiilistä ja hiilineutraalia kaupunkirakennetta.

Ilmasto-opas.fi on Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Aalto yliopiston yhteinen tietopaketti ilmastonmuutoksesta ja opas muutoksen hillintään ja sopeutumiseen.